Nakış Öğretmenliği

Nakış Öğretmenliği

Meslek liselerinde, meslek dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 2095 kere okundu

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerjinin üretilmesi,geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 2195 kere okundu

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul öncesi çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1938 kere okundu

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Orman mühendisliği programı, orman alanlarının saptanması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1265 kere okundu

Otomotiv Öğretmenliği

Otomotiv Öğretmenliği

Karayolları taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapım, bakım ve onarımı konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1246 kere okundu

Paleoantropoloji

Paleoantropoloji

Paleoantropoloji (fosilbilim) programının amacı, insanın geçmişte ve bugün canlılar dünyasındaki yerini; primat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleri ile yakınlık derecelerini ve çevre ile ilişkilerini incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Devamı... 1039 kere okundu

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı, petrolün ve doğalğazın bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim yapar.

Devamı... 1105 kere okundu

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Devamı... 1133 kere okundu

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Eski uygarlıkları araştırmak, incelemek ve bunları yeryüzüne çıkarmak amacıyla eğitim ve araştırma yapar. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi: Önasya’da (Mezopotamya, Suriye,İran,Anadolu,Kıbrıs) Neolitik Çağdan başlayarak çivi yazısının kullanıldığı çağları da içine alan dönemi inceler.

Devamı... 1177 kere okundu

Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar

Devamı... 1822 kere okundu

Radyo Televizyon

Radyo Televizyon

Radyo ve televizyon programının amacı, elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1067 kere okundu

Radyo Televizyon Sinema

Radyo Televizyon Sinema

Radyo televizyon ve sinema programının amacı, elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1062 kere okundu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Devamı... 1734 kere okundu

Reklamcılık

Reklamcılık

Üretici ve alıcı arasında tüketiciyi etkilemek amacıyla bilgilendirme ve ilgi uyandırma ile bir malın veya bir hizmetin tanıtımı ve satışına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1160 kere okundu

Romen Dil ve Edebiyatı

Romen Dil ve Edebiyatı

Romen dilinin gramer yapısı, Romen kültürü ve edebiyatı, akımlar ve yazarlarına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1046 kere okundu

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus dilinin gramer yapısı, edebiyatı, tarihi, kültürü, Rusça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Rusça’ya çeviri konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1154 kere okundu

Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Sağlık eğitimi programının amacı sağlığı koruma ve geliştirme konusunda halkı bilgilendirecek elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 1083 kere okundu

Sağlık İdaresi

Sağlık İdaresi

Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Devamı... 1028 kere okundu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 999 kere okundu

Sağlık Memurluğu

Sağlık Memurluğu

Sağlık memurluğu programının amacı, insanların sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olacak insan gücünü yetiştirmektir.

Devamı... 1022 kere okundu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1020 kere okundu

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Sanat tarihi programının amacı, Türkiye'de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Devamı... 1031 kere okundu

Seramik Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Seramik mühendisliği programının amacı, her türlü geleneksel ve ileri teknoloji seramiği üretimi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Devamı... 1106 kere okundu

Seramik Sanatları

Seramik Sanatları

Seramik sanatları programının amacı, seramik teknolojisi, cam ve seramik sanatları alanında çalışacak yaratıcı insangücünü yetiştirmektir.

Devamı... 1054 kere okundu

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Sermaye piyasası programının amacı borsada, bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 1000 kere okundu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat hizmetlerinin yürütülmesi konularında yöneticilik yapacak elemanların yetiştirilmesini sağlayacak öğretmenlerin yetiştirilmesidir

Devamı... 1101 kere okundu

Sigortacılık

Sigortacılık

Sigortacılık programının amacı, sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 922 kere okundu

Sinema Televizyon

Sinema Televizyon

Sinema ve televizyon programı sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlarda kullanılan tekniklere ilişkin konularda çalışacak sanat elemanlarını yetiştirir.

Devamı... 1005 kere okundu

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

İlkokulların ihtiyacı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1628 kere okundu

Sinoloji

Sinoloji

Çin dili, kültürü ve uygarlığı, Çin ve Japon dillerinin ortak olan noktaları üzerinde eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1069 kere okundu

Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Bu bölümde, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ile ortadan kaldırılmasına dönük eğitim ve öğretim çalışması yapılır. Bu programda, bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bilgi ve yetenek düzeyinde mühendislerin mezun olmaları amaçlanmıştır.

Devamı... 1185 kere okundu

Sivil Hava Ulaştırmacılığı İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırmacılığı İşletmeciliği

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 1443 kere okundu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bu bölümde, devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacıyla eğitim verilir.

Devamı... 954 kere okundu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Devamı... 1227 kere okundu

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi

Bu bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek, uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 906 kere okundu

Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji

Sosyal antropoloji programının amacı, çeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini, kültürlerin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürlerarası etkileşimi incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Devamı... 1139 kere okundu

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Ortaöğretim kurumlarının gereksinim duyduğu sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla sosyal bilimler konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1056 kere okundu

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1208 kere okundu

Sosyoloji

Sosyoloji

Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1131 kere okundu

Su Ürünleri

Su Ürünleri

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsulardaki besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlar, ürünlerin besin değerinin korunması için önlemler alır.

Devamı... 1008 kere okundu

Sümeroloji

Sümeroloji

M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil,tarih ve kültürleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1011 kere okundu

Süsleme ve Dekoratif Sanatlar

Süsleme ve Dekoratif Sanatlar

Süsleme ve dekoratif sanatlar programında her türlü yüzey ve mekânın geleneksel süsleme ve el sanatlarımızın etkisinde çağdaş bir yaklaşımla düzenlenmesi konusunda gerekli uygulamalar yapabilecek beceride sanat elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Devamı... 1175 kere okundu

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt teknolojisi programının amacı, süt üretiminin artırılması, kalitesinin yükseltilmesi, sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi, kalite kontrolü, saklanması ve pazarlanması alanında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1413 kere okundu

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve bölge planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1435 kere okundu

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Meslek liselerinde, meslek dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1057 kere okundu

Tarih Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bu dalda eğitim verecek öğretmen yetiştirir.

Devamı... 1024 kere okundu

Tarih

Tarih

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Devamı... 1346 kere okundu

Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Tarım ekonomisi programının amacı, tarıma ayrılan alan, sermaye ve işgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlamalar yapacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1071 kere okundu

Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Tarım makineleri programının amacı, çeşitli tarım alanlarında kullanılabilecek en uygun makine ve enerji türünün saptanması, alet ve makinelerin tasarımı, yapımı, kullanımı ve geliştirilmesi alanında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmektir.

Devamı... 1086 kere okundu

Tarım Teknolojisi

Tarım Teknolojisi

Bu bölümün amacı, tarım alanında kullanılabilecek en uygun makine ve enerji türünün saptanması, alet ve makinelerin tasarımı, yapımı, kulanımı ve geliştirilmesi alanında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektir.

Devamı... 1437 kere okundu

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal yapılar ve sulama programının amacı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlanması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1262 kere okundu

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Tarla bitkileri programının amacı, bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve pazarlanması konularında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1116 kere okundu

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Tekstil mühendisliği bölümü tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Devamı... 1217 kere okundu

Tekstil Terbiye Öğretmenliği

Tekstil Terbiye Öğretmenliği

Tekstil hammaddesinin işlenmesi ve üretilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1052 kere okundu

Tekstil

Tekstil

Tekstil programında ülkenin tekstil ve konfeksiyon endüstrisi için gerekli, dokuma ve baskı tasarımı alanında eğitimi ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1125 kere okundu

Televizyon Gazeteciliği

Televizyon Gazeteciliği

Haberin kaynağından başlayarak basın ve yayım aşamasına kadar olan temel bilgi ve uygulamaları, süreli yayınların baskısına ilişken bilgi ve becerilere yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 958 kere okundu

Tesisat Öğretmenliği

Tesisat Öğretmenliği

Meslek liselerinde, meslek derslerini verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır

Devamı... 987 kere okundu

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı yetiştirmektir.

Devamı... 1322 kere okundu

Tıp

Tıp

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Devamı... 1167 kere okundu

Tiyatro

Tiyatro

Tiyatro programının amacı, tiyatro alanında çalışacak sanatçılar yetiştirmektir.

Devamı... 1387 kere okundu

Toprak Programı

Toprak Programı

Toprak programının amacı, toprak ve bitkinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılması ve toprağın korunması konularında çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1152 kere okundu

Trikotaj Öğretmenliği

Trikotaj Öğretmenliği

Meslek liselerinde, meslek derslerini verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır

Devamı... 2560 kere okundu

Turist Rehberliği

Turist Rehberliği

Bölümün amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak yabancı dil bilen, turistik yerlerde görev yapabilecek yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip personel yetiştirmektir. Bu programda meslek dersleri İngilizce ve Fransızca verilir.

Devamı... 842 kere okundu

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, çeşitli hizmetler veren modern otel, lokanta vb. turistik yerleri yönetebilecek kalifiye elemanları yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1003 kere okundu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Devamı... 1116 kere okundu

Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

Turizm işletmelerinde bilgisayar kullanabilen ve program yapabilen elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapmaktır.

Devamı... 971 kere okundu

Turizmde Büro Yönetimi

Turizmde Büro Yönetimi

Bu bölümün amacı, büro yönetimi ve sekreterlik hizmetlerini, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yürütecek kapasitede elemanlar yetiştirmektir.

Devamı... 1061 kere okundu

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Bu bölüm, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapar.

Devamı... 1028 kere okundu

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk dilinin yapısı, gelişmesi, diğer dillerle bağlantısı, Türk Dili edebiyatı ,folkloru, kültürü, Türkçe’nin sorunları ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1373 kere okundu

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Halkın geleneklerini, dil, edebiyat, sanat, hukuk ve yönetim alanındaki ürünlerini incelemek, sosyo kültürel öğeleri, halk bilimi açısından değerlendirerek yeni bileşimlere ulaşılmasını sağlamak konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1027 kere okundu

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Ortaokullarda gereksinim duyulan Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğretim yapılır.

Devamı... 1093 kere okundu

Tütün Eksperliği

Tütün Eksperliği

Tütün eksperliği programının amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelinceye kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Devamı... 1336 kere okundu

Uçak Gövde Bakım

Uçak Gövde Bakım

Uçak gövdelerinin ve sistemlerinin bakımı ve onarımı ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1041 kere okundu

Uçak Motor Bakım

Uçak Motor Bakım

Uçak motorlarının yapımı, onarımı ve bakımı konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1177 kere okundu

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1171 kere okundu

Uçak Teçhizat Bakım

Uçak Teçhizat Bakım

Uçak teçhizat bakım programının amacı, uçaklardaki elektrik ve elektronik cihazların yapımı, bakımı ve onarımı işlerini yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Devamı... 1041 kere okundu

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans

Finansal piyasaların entegrasyonu ve uluslar arası finans konularında, öğrencilerin yüksek nitelikli bir eğitimle destekleyerek , finansal teori ve uygulamaları kavramlarına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1038 kere okundu

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye'nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır

Devamı... 1138 kere okundu

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası alanda çalışabilecek, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirme konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1005 kere okundu

Urdu Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Bu programda, Pakistan-Müslüman, Hindistan tarihi ve kültürüne dayalı olarak, konuşma dili ve edebiyatı incelenir. Yazma yeteneği geliştirildiği gibi kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim verilir.

Devamı... 1071 kere okundu

Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1177 kere okundu

Veterinerlik

Veterinerlik

Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulama yapmaktır

Devamı... 1244 kere okundu

Yapı Öğretmenliği

Yapı Öğretmenliği

Yapı öğretmenliği ve yapı ressamlığı konularında uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir.

Devamı... 988 kere okundu

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

Yapı öğretmenliği ve yapı ressamlığı konularında uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir.

Devamı... 1021 kere okundu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgiyi çağdaş yöntem ve araçlarla işleyecek kuruluşların varlıklarını sürdürüp, aşama yapmaları, kendileri ile ilgili bilgileri üretme, saklama, paylaşma ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı oluşturmalarını sağlayacak elemanların yetiştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1083 kere okundu

Yunan Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili, edebiyatı, kültürü , Ege-Batı Anadolu ve Yunan yarım adası uygarlığı konularında eğitim ve araştırma yapar.

Devamı... 1096 kere okundu

Zootekni

Zootekni

Zootekni programının amacı, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Devamı... 1024 kere okundu