Bilsem Başvuruları Başladı

Bülent Yıldız tarafından 23 Kasım 2015'de yazıldı.
Bilsem Başvuruları Başladı

Bilim ve Sanat Merkezi Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezi; Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim kurumudur.

“BİLSEM” Nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Merkezinin kısa yazılışıdır.

BİLSEM’e Öğrenci Nasıl Alınır?

BİLSEM’e seçilecek öğrenciler,  yapılacak tanılama sürecinden sonra belirlenir.

Tanılama Nedir?

Tanılama; öğrencilerin yeterliliklerinin, neyi ne derece yapabildiklerinin uzmanlar tarafından, belirlenmiş ölçme araçlarıyla tespit edilmesidir. BİLSEM tanılaması ise BİLSEM’e kayıt hakkı kazanacak veya okullarında destek eğitim odasında destek eğitimi alacak üstün yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan üç aşamalı bir çalışmadır.


BİLSEM SEÇİMİNİN AŞAMALARI

1. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecektir.

  a. Öğretmenlerimiz öğrencilerini aday gösterirken sınıf mevcutlarının en fazla %20’sini yönlendirmeye dikkat etmelidirler.

  b. Aday gösterdiğiniz öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik alanında yaşıtlarının ilerisinde olan, sürekli soru soran, kolay ve çabuk öğrenen, yaratıcı öğrenciler olmaları önemlidir.

  c. Öğrencinin akademik başarısı aday göstermeniz için tek koşul olmayabilir.

  d. Öğrencilerin ve ailelerinin grup taraması ve bireysel incelemelerde seçilmemelerinden kaynaklı olumsuzluklar yaşamamaları için hem aday göstermelerinde hem de gözlem formlarını doldururken gerekli hassasiyetin (kişisel gizlilik) gösterilmesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir.

  e. Sınıf öğretmenleri aday gösterecekleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir.

  f. Sınıf öğretmenleri aday gösterecekleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir.

2.  Rehber Öğretmenler Tarafından BİLSEM Sürecinin Anlatılması ve Öğretmenlere Rehberlik

  a. Tanılama Sürecine İlişkin Toplantıların/Bilgilendirmelerin Gerçekleştirilmesi: 2-6 Kasım 2015
 
  b. Sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri her öğrenci için e-okul sistemi üzerinden 9-27 Kasım 2015 tarihleri arasında «Gözlem Formu» nu dolduracaktır.

3.  Grup Taramasına Girecek Öğrencilerin Seçilmesi: Aday gösterilen öğrenciler için doldurulan «Gözlem Formları» dikkate alınarak, Grup Tarama Testine alınacak öğrenciler Mart ayının ilk haftasında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün sayfasında ilan edilecektir.

4.  Grup Tarama Testi ve Bireysel Değerlendirme: Grup Tarama Testi ve Bireysel Değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir tarihte Genel Müdürlüğün sayfasında duyurulacaktır.

5.  Yetenek Sıralaması: Grup testi değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel yetenek, resim ve müzik yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınacaktır.

6.  Bireysel İncelemelerin Gerçekleştirilmesi: Grup testi sonrası ilan edilen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel incelemeye alınacaktır.

BİLSEM’ e kimler başvurabilir?

Bakanlıkça belirlenen kriterlere bağlı olmak kaydıyla, Merkez Yürütme Kurulunda alınan karar ve Bakanlık onayı doğrultusunda belirlenen sınıflardan öğrencilerin sınıf öğretmenleri

tarafından doldurulan formlarla başvurulabilir.

Uygulanan sosyal etkinlikler nelerdir?

Çeşitli kulüp etkinlikleri ( Satranç, Matematik gibi) nin yanı sıra bilimsel geziler, araştırma

gezileri, tanıtım ya da bilgilenme amaçlı ziyaretler, drama, spor etkinlikleri ve Bilim

şenlikleri yapılır.


BİLSEM öğrencileri ücret öder mi?

Bilim ve Sanat Merkezi’ ne öğrenciler tarafından herhangi bir ücret ödemez

BİLSEM deki eğitim süresi nasıldır ?

BİLSEM deki eğitim süresi öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup, orta

öğretimi tamamlaması ile sona ermektedir.

BİLSEM’ in sınavlara katkısı olur mu ?

BİLSEM de verilen eğitimin sınavlara ek puan vb bir katkısı bulunmamaktadır. Ancak verilen eğitimin içeriği öğrencilere bilimsel düşünme, problem çözme, araştırma teknikleri vb davranışları kazandıracağı için dolaylı bir katkı sağlayacaktır.

Diploma vb. belge verilir mi ?

Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde yönerge gereği

öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir belge verilir.

Bilim ve Sanat Merkezinde hangi eğitim programları uygulanıyor?

Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler, hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezce

aşağıdaki alanlarda eğitim programlarına alınırlar.

a) Uyum,

b) Destek Eğitimi,

1- İletişim Becerileri

2- Bilimsel Çalışma Yöntemler

3- Bilgisayar

4- Yabancı Dil

5- Problem Çözme Teknikleri

6- Grupla Çalışma Teknikleri

7- Öğrenme Yöntemleri

8- Sosyal Etkinlikler

9- Araştırma Teknikleri

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

d) Özel Yetenekleri Geliştirme,

e) Proje Üretimi p>

Diğer yazılar

Sağlık İdaresi
Sevilay Tepe

Sağlık İdaresi

  • 876 kez okundu
Seramik Sanatları
Sevilay Tepe

Seramik Sanatları

  • 899 kez okundu