Paleoantropoloji

Nigar Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Paleoantropoloji

Programın Amacı

Paleoantropoloji (fosilbilim) programının amacı, insanın geçmişte ve bugün canlılar

dünyasındaki yerini; primat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı

üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve

tarih devirlerinden kalan fosil örnekleri ile yakınlık derecelerini ve çevre ile ilişkilerini incelemek

ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Paleoantropolji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda genel paleoantropoloji ve

primatoloji, Afrika, Asya Paleoantropolojisi, evrimin genetik temelleri, kan ve laboratuvar,

biyometri ve istatistik gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Paleoantropolji programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgili ve bu

alanlarda başarılı, bilimsel araştırmaya meraklı, analitik düşünme gücü yüksek, okumaya

meraklı kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Paleoantropoloji programını bitirenler "Paleoantropolog" unvanını ile görev alabilirler.

Paleoantropologlar genellikle bir araştırıcı olarak çalışır. İnsan fosillerinin yapısının incelemeye

ve bunların hangi tarih dönemine ve hangi coğrafi bölgeye ait olduklarını saptamaya çalışır.

Çalışma Alanları

Paleoantropologlar tabiat tarihi müzelerinde, MTA'da görev alabilirler. Bu alanda iyi bir iş bulmak

için bir yabancı dil bilmek gereklidir.


Diğer yazılar

Şüphe
Bülent Yıldız

Şüphe

  • 901 kez okundu