Peyzaj Mimarlığı

Bülent Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Peyzaj Mimarlığı

Programın Amacı

Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için

yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak

insangücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Peyzaj mimarlığı programında fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji, peyzaj mimarisi

temel ilkeleri, perspektif model çizme tekniği, süs bitkileri üretim tekniği, şehir ve bölge

planlamanın temel ilkeleri, peyzaj ekolojisi, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, bitki sosyolojisi

gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Peyzaj mimarlığı alanında çalışmak isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik

yetenek dışında şekil-uzay yeteneğine ve estetik görüşe sahip, biyolojiye ilgili ve tabiatı seven

bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Peyzaj mimarlığı programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada bölümün

adı belirtilir.

Peyzaj mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının

en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının,

yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

Çalışma Alanları

Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev

alabilirler.


Diğer yazılar

Tarih
Bülent Yıldız

Tarih

  • 994 kez okundu