Psikoloji

Yakup Tepe tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Psikoloji

Programın Amacı

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir

biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir.

İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen

"Deneysel Psikoloji"; davranışların fizyolojik temellerini araştıran "Fizyolojik Psikoloji"; toplum

tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen "Sosyal Psikoloji"; insanda düşünme,

öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen "Gelişim Psikolojisi"

ve normal dışı davranışları inceleyen "Anormaller Psikolojisi" kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili

sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin

davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen "Klinik psikoloji"; endüstride üretimi

artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını

sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan "Endüstri Psikolojisi"; hafif uyum sorunları olan

kimselere yardım yollarını araştıran "Danışma Psikolojisi"; okulda öğrenme sürecini ve

öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen "Okul Psikolojisi" uygulamalı psikolojinin başlıca

alanlarıdır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Psikoloji programında temel felsefe, mantık, istatistik ve sosyoloji gibi temel konularda verilen

dersler ile psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi, deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji akımları,

gelişim psikolojisi (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), fizyolojik psikoloji, psikolojik testler,

zekâ-kişilik psikolojisi, anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca

uygulamalı dersler laboratuvarlarda ve sahada sürdürülür.

Gereken Nitelikler

Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip

olması, psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları

anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Psikoloji bölümünü bitirenler "Psikolog" unvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle

uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere

test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını

anlamaya ve uygun çözümler bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim

alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini

geliştirirler.

Çalışma Alanları

Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir

hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk

ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında

çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların

özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir.

Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli

düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda

felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul

psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan

üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir

psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü

eğitim görmesi gereklidir.


Diğer yazılar

Uzay Mühendisliği
Nigar Yıldız

Uzay Mühendisliği

  • 808 kez okundu
Tarih Öğretmenliği
Yakup Tepe

Tarih Öğretmenliği

  • 702 kez okundu