Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bülent Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Programın Amacı

Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine

uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı

sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine

yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim

felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi,

çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh

sağlığı, rehberlik, psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz

çocukların eğitimi, zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve

uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Rehberlik ve psikolojik danışma programına girmek isteyen bir kimsenin normalin üzerinde

bir genel akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda

yetişmiş, hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen,

kendinden hoşnut, başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara

yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Rehberlik ve psikolojik danışma programı bitirenler okullarda Rehberlik ve Araştırma

merkezinde ve dershanelerde "Rehberlik Öğretmeni" olarak görev alırlar Rehberlik

öğretmeni başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile

görüşür; onların davranışlarını gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya

çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine

ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya

gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi

konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara havale

eder.

Çalışma Alanları

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel

dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler.

Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan

gereksinme artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel sektörde , insan kaynakları

birimlerinde görev alabilmektedirler.


Diğer yazılar

Uçak Teçhizat Bakım
Nigar Yıldız

Uçak Teçhizat Bakım

  • 705 kez okundu