Sağlık Eğitimi

Nigar Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sağlık Eğitimi

Programın Amacı

Sağlık eğitimi programının amacı sağlığı koruma ve geliştirme konusunda halkı bilgilendirecek

elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sağlık eğitimi programında matematik, fizik, biyoloji, genetik, insan anatomisi, histoloji, tıbbi

terminoloji (tıp terimleri/farmakoloji, patoloji psikoloji, sosyoloji, iş güvenliği ve sağlığı, sağlığı,

sağlık sistemleri, biyoistatistik, demografi (nüfusbilim) insan ekolojisi, kitle iletişimi gibi dersler

yanında yaşlılık ve sorunları, hasta hakları, aile planlaması eğitim bilimi (pedagoji) ile ilgili

dersler de okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Sağlık eğitimi programında okumak isteyenlerin hem doğa bilimlerine hem de sosyal bilimlere

ilgili ve bu alanlarda başarılı insanlara yardım etmekten ve onları eğitmekten hoşlanan

başkalarını etkileyebilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık eğitimi programını bitirenlere "Lisans Diploması" ve "Sağlık Eğitimcisi" unvanı verilir.

Sağlık eğitimcileri sağlık özel ve resmi sağlık kuruluşlarında halka sağlığı koruma, sağlık

sorunlarının çözümünde başvurulabilecek yerler konusunda sözlü ve yazılı açıklamalar yapar,

koruyucu sağlık eğitimi için programlar geliştirirler okullarda görev alanlar sağlık bilgisi dersi

verirler.

Çalışma Alanları

Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlar özellikle aile planlaması, çevre sağlığı merkezleri,

kanserle, veremle savaş birimleri sağlık eğitimcilerinin başlıca çalışma alanlarıdır. Mezunlardan,

eğitim sertifikası alanlar okullarda sağlık bilgisi öğretmeni olarak görev alırlar.


Diğer yazılar

Tüketim ÇOCUĞU!
Bülent Yıldız

Tüketim ÇOCUĞU!

  • 1391 kez okundu
Uçak Motor Bakım
Bülent Yıldız

Uçak Motor Bakım

  • 766 kez okundu