Sağlık İdaresi

Sevilay Tepe tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sağlık İdaresi

Programın Amacı

Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları

ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sağlık idaresi programında eğitim süresi 4 yıldır ve bu sürede genel işletme, muhasebe (maliyet

muhasebesi, hastane maliyet muhasebesi), hukuk (hukuka giriş, idare hukuku, işletme hukuku,

sağlık hukuku), ekonomi (makro ekonomi, mikro ekonomi, sağlık ekonomisi), hastane idaresi ve

organizasyonu, davranış bilimleri, yönetim bilimi, beslenme, biyoistatistik, sağlık hizmetleri

yönetimi, halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir.

Ayrıca sağlık idaresi yüksekokulu öğrencileri, sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay

süreyle staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği

yüksek, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sosyal

yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir.

Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan, durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken

hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlı,

anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden

bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları, doktor, hemşire ve diğer

personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca, hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla

ilişkilerini yürütme, hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda

olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip, kendine güvenen,

ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen, ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık idaresi programını bitirenlere "Sağlık Yöneticisi" unvanı verilir.

Sağlık yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve

yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin

hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur.

Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli

çalışmaları da yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar.

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle

sağlık yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır.


Diğer yazılar

Veterinerlik
Sevilay Tepe

Veterinerlik

  • 853 kez okundu