Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Bülent Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programın Amacı

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey

yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sağlık kurumları işletmeciliği programında matematik, bilgisayar, ekonomi, işletme, istatistik,

hukuk, özgür kuramı ve tasarımı, tıbbi sosyoloji, sağlık işletmelerinde finansal yönetim, insan

kaynakları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması sosyal politika ve sağlık sigortacılığı, sağlık

ve etik, koruyucu sağlık hizmetleri yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programda bir yıl

İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin matematik ekonomi ve işletme konularına ilgili ve

bu alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme

yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık

meslekte başarıyı artırabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere "Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)"

unvanı verilir.

Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin

verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının

planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde,

rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile

ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık

araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi

kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla

hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır.


Diğer yazılar

Tarım Teknolojisi
Sevilay Tepe

Tarım Teknolojisi

  • 955 kez okundu
Uluslararası İlişkiler
Yakup Tepe

Uluslararası İlişkiler

  • 815 kez okundu