Sağlık Memurluğu

Bülent Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sağlık Memurluğu

Programın Amacı

Sağlık memurluğu programının amacı, insanların sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olacak

insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sağlık memurluğu programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, istatistik, mikrobiyoloji, parazitoloji,

psikoloji, kişilerarası ilişkiler, iç hastalıkları ve bakımı, cerrahi hastalıklar ve bakımı, bulaşıcı

hastalıklar ve bakımı halk sağlığı ve bakımı, gibi dersler okutulmakta, klinikte uygulama

yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Sağlık memurluğu programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

insanlara yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla iyi iletişim kurabilen, bedence sağlam,

dayanıklı, sabırlı, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık memurluğu programını bitirenlere "Sağlık Memuru" unvanı verilir.

Sağlık memurları hekimlerle işbirliği halinde çalışırlar. Hastanın ameliyata hazırlanması,

ameliyat sonrası bakımı, hekimin yönergesi doğrultusunda ilaç veya oksijen uygulamalarının

yapılması, tanı ve tedavi için kullanılan araç-gereç ve ilaçların hazırlanması, hastaların hekim

tarafından belirlenen tedavi planının uygulanması gibi işler sağlık memurlarının

görevlerindendir. Çalışma saatleri değişik olup vardiyalı çalışma ve nöbete kalma söz

konusudur.

Çalışma Alanları

Sağlık memurları özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde sağlık ocaklarında, ana-çocuk

sağlığı merkezlerinde, günlük bakım ve uzun süreli hasta bakım merkezlerinde, ilkyardım

merkezlerinde görev alabilirler. Bu alanda yetişmiş insangücüne çok ihtiyaç olduğundan

mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır.


Diğer yazılar

Tüketim ÇOCUĞU!
Bülent Yıldız

Tüketim ÇOCUĞU!

  • 1391 kez okundu
Sümeroloji
Yakup Tepe

Sümeroloji

  • 723 kez okundu