Sanat Tarihi

Nigar Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sanat Tarihi

Programın Amacı

Sanat tarihi programının amacı, Türkiye'de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik

gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sanat tarihi programında İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve yöntembilim,

teknik resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Sanat tarihi programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal

bilimlere ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek

kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sanat tarihi programını bitirenler "Sanat Tarihçisi" unvanı ile görev yaparlar.

Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve

tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması

için konferanslar verir, yayınlar yapar.

Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak sanat tarihçileri geçmiş devirlerden

kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarından, zaman zaman arazide çalışmak

zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına

göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda

sunulmasını sağlarlar.

Çalışma Alanları

Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler)

turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış

olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.


Diğer yazılar

Söz
Bülent Yıldız

Söz

  • 916 kez okundu