Şehir ve Bölge Planlama

Bülent Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Şehir ve Bölge Planlama

Programın Amacı

Şehir ve bölge planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına

ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Şehir ve bölge planlama bölümlerinde öğretimin ilk yılında öğrenciler matematik, sosyoloji,

antropoloji (insanbilim), ekonomi, şehir planlamaya giriş dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda

ise mühendislik bilimleri (jeodezi-fotogrametri, çevrebilim, bilgisayar vb.); şehir ve köy

sosyolojisi, planlaması, ekonomisi, şehir desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi

dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Şehir ve bölge planlama bölümlerine girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra,

matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca

kişinin mimarlar için gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını

artırır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar "Şehir Plancısı" unvanını alırlar.

Şehir plancısı şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin

nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu

kararın uygulanması ile ilgilenir, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin

gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya

çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı

arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel, sosyo-

ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin tahminler yapar.

Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması aşamalarında,

sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla birarada çalışması

gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt

yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda

peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

Çalışma Alanları

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev

almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir

imar planlarını hazırlama işini alabilirler.

Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu

kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler


Diğer yazılar

Nakış Öğretmenliği
Bülent Yıldız

Nakış Öğretmenliği

  • 1503 kez okundu