Seramik Sanatları

Sevilay Tepe tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Seramik Sanatları

Programın Amacı

Seramik sanatları programının amacı, seramik teknolojisi, cam ve seramik sanatları alanında

çalışacak yaratıcı insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Seramik sanatları programında çoğunlukla uygulama ağırlıklı desen çalışması ve seramik

kimyası alanlarında dersler okutulur. Okutulan diğer dersler sanat konularına ve seramik

yapımına dönük bulunmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan, yaratıcı güce sahip olan her aday bu alanda başarı

gösterebilir. El becerisi ve fiziksel olarak el ve kol sağlığı ön planda düşünülmelidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler "Seramik Sanatçısı" unvanını

kazanırlar.

Seramik ve cam sanatçısı, kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirir;

seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler, kalite ve tip

olarak uygun olan malzemeyi seçer, pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak

metotları belirler, ürünü boyar ve süsler.

Çalışma Alanları

Seramik ve cam sanatçılarının serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim,

teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır.


Diğer yazılar

Otomotiv Öğretmenliği
Nigar Yıldız

Otomotiv Öğretmenliği

  • 885 kez okundu