Sivil Hava Ulaştırmacılığı İşletmeciliği

Bülent Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sivil Hava Ulaştırmacılığı İşletmeciliği

Programın Amacı

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük

taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik,

davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans, hareket ve

hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel

yetenek yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme

gücü, dikkat ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi"

unvanı ile görev alırlar.

Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden

sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar.

Çalışma Alanları

Sivil hava işletmecileri THY'de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.


Diğer yazılar

Orman Mühendisliği
Yakup Tepe

Orman Mühendisliği

  • 879 kez okundu