Siyaset Bilimi

Sevilay Tepe tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Siyaset Bilimi

Programın Amacı

Bu bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek, uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Siyasal tarih, siyaset bilimi, toplum bilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Dışişleri Bakanlığı'nca açılacak sınav kazanılabilirse "Diplomat" olarak çalışılabilir. Diplomatlar gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Diplomatlık dışında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında çalışılabilir.

Diğer yazılar

Yunan Dili ve Edebiyatı
Yakup Tepe

Yunan Dili ve Edebiyatı

  • 691 kez okundu
Sinema Televizyon
Bülent Yıldız

Sinema Televizyon

  • 724 kez okundu