Sosyal Antropoloji

Nigar Yıldız tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Sosyal Antropoloji

Programın Amacı

Sosyal antropoloji programının amacı, çeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini,

kültürlerin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürlerarası etkileşimi incelemek ve bu

alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sosyal antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda ekoloji ve kültür tahlili, köy

ve köy sorunları, kültür türleri, aile antropolojisi, kültür değişmeleri, din antropolojisi gibi

dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sosyal antropoloji programına girmek isteyenlerin, her şeyden önce, sosyal bilimlere ilgili

konularda başarılı, bilimsel merak sahibi olmaları beklenir. İnsanlarla iyi iletişim kurmak,

dikkatli bir gözlemci olmak, analitik düşünebilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyal antropoloji programının bitirenler "Sosyal Antropolog" unvanı ile görev alırlar. Sosyal

antropologlar çeşitli kültürlerde ve Türk toplumunda çeşitli alt kültürler üzerinde araştırmalar

yaparlar. Örneğin aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri ve değerler sosyal

antropologların inceleme konularıdır. Antropologlar çeşitli insan grupları içinde bir süre

yaşayarak ve katılımcı gözlem tekniğini kullanarak onların yaşam biçimlerini değerlendirirler.

Çalışma Alanları

Sosyal antropologlar Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, TRT'de, DPT'de görev alabilirler.

Diğer yazılar

Turizmde Büro Yönetimi
Sevilay Tepe

Turizmde Büro Yönetimi

  • 886 kez okundu
Terbiye
Bülent Yıldız

Terbiye

  • 818 kez okundu