Sosyal Hizmetler

Yakup Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Sosyal Hizmetler

Programın Amacı

Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan

olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine

yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sosyal hizmetler yüksekokulunda eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler,

sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel

derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil,

onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır.

Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, sosyal sorunlar, mülâkat

teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği

ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma, sosyal grup çalışması,

toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin

kapsamına giren dersler okutulur. Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin

çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları

geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama

tecrübesi ile kazanırlar.

Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması, sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma

yöntemlerini kullanarak, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bir sosyal refah

kurumunda veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları, okulca

görevlendirilen yöneticilerin yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim

programı içerisinde yaklaşık yüzde 40 oranında yer almaktadır.

Gereken Nitelikler

Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını

geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir.

Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için

çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı" unvanı ile görev

yaparlar.

Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar,

hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle

yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar

aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Çalışma Alanları

Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı

rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK'da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT'de,

sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında,

çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde,

ıslahevlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Diğer yazılar