Sosyoloji

Sevilay Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Sosyoloji

Programın Amacı

Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve

birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı

sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişme, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe,

ekonomi, hukuk, bilgisayar, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

Gereken Nitelikler

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini

yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme

yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin,

sosyoloji yanında Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve psikolojiye ağırlık vermesi gerekir.

Ayrıca, çağımızda birçok sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için

de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetişmek isteyen bir kimsenin

matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zorunlu görünmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sosyoloji bölümünü bitirenler "Sosyolog" unvanı ile görev yapmaktadırlar.

Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal

kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek,

gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya

çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi

toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri

ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi

alanlarda uzmanlaşabilirler

Çalışma Alanları

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân

Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında

uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal

değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin

sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek

daha iyi anlaşılmaktadır.

Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim

gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu

öğretmeni olarak görev alabilirler.

Diğer yazılar

Sağlık Eğitimi
Nigar Yıldız

Sağlık Eğitimi

  • 761 kez okundu
Uluslararası Ticaret
Nigar Yıldız

Uluslararası Ticaret

  • 713 kez okundu