Su Ürünleri

Nigar Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Su Ürünleri

Programın Amacı

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsulardaki besin

olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini

belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlar, ürünlerin besin

değerinin korunması için önlemler alır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, anatomi ve fizyoloji, genetik ve

meteoroloji gibi temel derslerden başka tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme,

hidrobiyoloji, oşinografi, balık biyolojisi, bitkisel su ürünleri ve üretim teknolojisi, su ürünleri

mevzuatı, su kalitesi ve balık hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ziraat mühendisliğinin su ürünleri alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genel

akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda

başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Su ürünleri programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada bitirilen

bölüm belirtilir.

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, suyu çevre olarak ele alıp fiziksel, kimyasal ve

biyolojik bakımdan durumunu, suda yaşayan ve besin değeri olan canlıların özelliklerini

inceler; su ürünlerinin artırılması, korunması, işlenmesi ile ilgili tesisleri projelendirir,

ürünlerin pazarlanması için gerekli planlamaları yapar; su kirlenmesi, balık hastalıkları

üzerinde incelemeler yapar ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına

bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilirler veya kendileri özel üretme çiftlikleri

kurabilirler.

Diğer yazılar