Süsleme ve Dekoratif Sanatlar

Nigar Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Süsleme ve Dekoratif Sanatlar

Programın Amacı

Süsleme ve dekoratif sanatlar programında her türlü yüzey ve mekânın geleneksel süsleme

ve el sanatlarımızın etkisinde çağdaş bir yaklaşımla düzenlenmesi konusunda gerekli

uygulamalar yapabilecek beceride sanat elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma

yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda eğitim süresi 4 yıldır. Öğretimin ilk yılında temel sanat eğitimi dersi bölümün

özelliği doğrultusunda ağırlıklı olarak verilir. Daha sonraki yıllarda, yine bölümün özelliğine

göre, sanat formasyonu ve sanat kültürü formasyonunu veren dersler okutulur, uygulamalar

yapılır. Süre olarak uygulamalı dersler kuramsal derslere oranla daha fazladır.

Gereken Nitelikler

Bu programa girmek isteyenler kendilerini, iş ve sanat eğitimi, iş ve teknik eğitim, resim ve

sanat tarihi alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca iyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak

başarıyı artırıcı etmendir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu program mezunları "Süsleme ve Dekorasyon Sanatçısı" unvanı ile çalışırlar. Bu unvana

sahip olanlar bir yapının iç ve dış dekorasyonu gibi her türlü yüzey ve mekân düzenlemesi

ile ilgili alanlarda çalışmalarını sürdürebilirler.

Çalışma Alanları

Kamu kesiminde çalışanlar genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığında ve belediyelerde görev

alırlar. Burada ödemeler yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göredir. Ayrıca bu

meslek serbest çalışmaya çok elverişlidir. Bugün özellikle büyük kentlerimizde bu işi

sürdürenler iyi kazanç sağlamaktadırlar. Diplomalı meslek sahiplerine de büyük gereksinme

vardır.

Diğer yazılar

Sosyoloji
Sevilay Tepe

Sosyoloji

  • 857 kez okundu
Şüphe
Bülent Yıldız

Şüphe

  • 901 kez okundu