Süt Teknolojisi

Yakup Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Süt Teknolojisi

Programın Amacı

Süt teknolojisi programının amacı, süt üretiminin artırılması, kalitesinin yükseltilmesi, sütten

yapılan gıda maddelerinin üretimi, kalite kontrolü, saklanması ve pazarlanması alanında

çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Süt teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, ekonomi, istatistik ve

meteoroloji gibi temel derslerden başka; teknik resim, genel mikrobiyoloji, gıda

mikrobiyolojisi, genel gıda kalite kontrolü, süt işleme teknolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon

gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Süt teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik

yeteneğe sahip biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Süt teknolojisi programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Diplomada alan

belirtilir.

Süt teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi (süt teknoloğu), hammadde halindeki sütün

kalitesinin artırılması, sütten yağ, yoğurt, peynir gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi için

yeni teknolojilerin geliştirilmesi veya uygulanması, süt ürünlerinin kalite kontrollerinin

yapılması, korunması ve pazarlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına çalışır. Süt

teknoloğunun çalışmaları gıda teknoloğununkine çok benzer; süt teknoloğu süt üretimi

alanında uzmanlaşmış bir gıda teknoloğu sayılabilir.

Çalışma Alanları

Süt teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi başta Süt Endüstrisi Kurumu olmak üzere

süt ve sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda

çalışabildikleri gibi kendileri özel iş yeri açabilirler.

Diğer yazılar