Tarım Ekonomisi

Nigar Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tarım Ekonomisi

Programın Amacı

Tarım ekonomisi programının amacı, tarıma ayrılan alan, sermaye ve işgücünün en verimli

şekilde kullanılması için gerekli planlamalar yapacak teknik insangücünü yetiştirmek ve

araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarım ekonomisi programında matematik, fizik, kimya, jeoloji, botanik, istatistik, meteoroloji

ve ekonomi gibi temel derslerden başka; maliye, tarımsal pazarlama, tarımsal kooperatifçilik,

tarım hukuku, tarım politikası, tarımsal kıymet takdiri gibi alanla ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarım ekonomisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik

yeteneğe sahip olmaları, biyolojiye ve tarım konularına olduğu kadar ekonomiye de ilgi

duymaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarım ekonomisi programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada

bitirilen bölüm belirtilir.

Tarım ekonomisi alanında yetişen ziraat mühendisi tarımsal üretim kaynaklarından en az

masrafla yüksek verimi elde etmek için neler yapılması gerektiğini araştırır; projelerini

hazırlar, tarım ürünlerinin pazarlanması için gerekli önlemler geliştirir. Tarımın ekonomik

sorunlarına çözüm bulmak amacı ile araştırmalar yapar; tarım politikasını belirleyen

kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir.

Çalışma Alanları

Tarım ekonomisinde yetişmiş ziraat mühendisleri, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına

bağlı tüm kuruluşlarda, tarım kredi kooperatiflerinde, T.C. Ziraat Bankasında, DSİ Genel

Müdürlüğünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, DPT, MPM, Türkiye Şeker

Fabrikaları A.Ş.'nde, Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlama bürolarında görev

alabilirler.


Diğer yazılar

Acele Karar Vermeyin
Bülent Yıldız

Acele Karar Vermeyin

  • 1059 kez okundu