Tarım Makineleri

Yakup Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tarım Makineleri

Programın Amacı

Tarım makineleri programının amacı, çeşitli tarım alanlarında kullanılabilecek en uygun

makine ve enerji türünün saptanması, alet ve makinelerin tasarımı, yapımı, kullanımı ve

geliştirilmesi alanında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarım makineleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, ekonomi gibi

temel dersler ve tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme gibi ortak derslerden başka

mekanizma tekniği, termodinamik, termik motorlar, akışkanlar mekaniği, makine dinamiği,

ergonomi, tarım traktörleri, tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri,

tarımsal elektrifikasyon, sulama makineleri ve tarım traktörleri gibi alan dersleri

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarım makineleri alanında çalışmak isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel

akademik yeteneğe ve şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri görebilme yeteneğine sahip

yaratıcı bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarım makineleri programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir.Alanın adı

diplomada belirtilir. Tarım makineleri alanında yetişen bir ziraat mühendisi çeşitli tarım

ürünlerinin ekimi, dikimi, gübrelenmesi, ilaçlanması, sulanması ve toplanması işlemlerinde

kullanılacak tarım makinelerini tasarlar; üretimi, bakımı ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlar

ve yürütülmesini sağlar.

Çalışma Alanları

Tarım makineleri alanından mezun olan ziraat mühendisleri yetiştikleri alana göre, Orman

Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık ve İskân, Enerji Bakanlıklarına bağlı çeşitli kuruluşlarda,

yetiştikleri alanlarda görev almaktadırlar. Ayrıca Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım

kooperatiflerinde, gıda maddeleri, tarım ilaçları ve makineleri üreten fabrikalarda, özel

çiftliklerde çalışabilirler.


Diğer yazılar

Romen Dil ve Edebiyatı
Yakup Tepe

Romen Dil ve Edebiyatı

  • 747 kez okundu