Tarımsal Yapılar ve Sulama

Nigar Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tarımsal Yapılar ve Sulama

Programın Amacı

Tarımsal yapılar ve sulama programının amacı, tarım arazisinin erozyondan korunması,

sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların

planlanması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarımsal yapılar ve sulama programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda fizik, kimya,

matematik, jeoloji gibi temel dersler ile ekonomi, meteoroloji, inşaat malzeme bilgisi, tarım

ekonomisi, tarım makineleri, kırsal yerleşim tekniği, zemin mekaniği, hidroloji, mukavemet,

su kaynaklarının planlanması gibi alan dersleri okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarımsal yapılar ve sulama alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde genel

akademik yeteneğe, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri görebilme ve düşüncelerini

başkalarına aktarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarımsal yapılar ve sulama programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir.

Tarımsal yapılar ve sulama alanında yetişen bir ziraat mühendisi, tarımsal üretimin alt

yapısını oluşturan sulama, drenaj, tarımsal yapı ve tesisler, kırsal yerleşme, köy içme suları

ve köy yolları konularında çalışmaları planlar, projelendirir ve yapımını denetler.

Çalışma Alanları

Tarımsal yapılar ve sulama alanında yetişmiş olan ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve

Köyişleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda ve DSİ'de görev alabilirler.


Diğer yazılar

Gerçek Sevgi
Sevilay Tepe

Gerçek Sevgi

  • 1147 kez okundu