Tarla Bitkileri

Sevilay Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tarla Bitkileri

Programın Amacı

Tarla bitkileri programının amacı, bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel

yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve

pazarlanması konularında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarla bitkileri programında matematik, zooloji, botanik, kimya, mineroloji ve ekonomi gibi

derslerden başka, tarımsal ekoloji, tarım makineleri, yem kültürünün ilkeleri, serin iklim

tahılları, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu, bitki ıslahı, tütün-ilaç ve baharat bitkileri,

tarımsal yayım ve haberleşme gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarla bitkileri alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere ve özellikle botaniğe karşı

ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, araştırma ve inceleme merakı

olan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tarla bitkileri programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir.

Tarla bitkileri alanında yetişen Ziraat Mühendisleri buğdaygiller, baklagiller, tütün, haşhaş

gibi bitkilerden en kaliteli ve yüksek düzeyde ürün elde etmek için bitkilerin ekimi,

gübrelenmesi, zararlılardan korunması, ürünün toplanması, depolanması ve pazarlanması

gibi işlemleri planlar ve yürütür.

Çalışma Alanları

Tarla bitkileri ziraat mühendisi Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlıklarında, Toprak Mahsulleri

Ofisi ve bağlı kuruluşlarda, özel çiftliklerde görev alabilir veya kendisi bu alanda üretim

yapan bir çiftlik kurabilir.


Diğer yazılar

Seramik Sanatları
Sevilay Tepe

Seramik Sanatları

  • 760 kez okundu