Tıbbi Biyolojik Bilimler

Nigar Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tıbbi Biyolojik Bilimler

Programın Amacı

Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi

edici hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve

uygulamaya yatkın araştırmacı yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tıbbi biyolojik bilimler programında öğretim 4 yıldır. Tıbbi biyolojik bilimler bölümünün ders

programları öğrenciye biyoloji ve tıp bilimleri yanında klinikle işbirliği sağlamak amacıyla

enzimoloji, endokrinoloji, immünoloji, klinik genetik, hematoloji, onkoloji gibi klinik bilim

dallarında da geniş temel bilgiler kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca tıp

fakültelerinde yeterince gelişmemiş bulunan insan genetiği ve teratoloji bilimlerinin, alt

dallarına ayrılarak daha geniş bir şekilde öğretilmesi uygun bulunmuştur. Nihayet bilimsel

çalışmada çok gerekli laboratuvar yöntemlerinin ve verilerin değerlendirilmesinde

kullanılacak metodların öğretilmesi amacıyla da eğitime, uygulamalı matematik,

biyoistatistik, bilgisayar sistemi, deney hayvanlarının ve bitkilerin tıpta kullanımı, elektrik-

elektronik cihazların tıpta kullanımı gibi dersler, geniş uygulamaları ile birlikte, eklenmiş

bulunmaktadır. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünde fizik, kimya, biyokimya, anatomi, histoloji,

embriyoloji, fizyoloji, biyofizik, farmakoloji, mikrobiyoloji ve parazitoloji gibi dersler

okutulmaktadır. Öğrenci dördüncü yılda belirli bir konuda mezuniyet tezi alarak bir araştırma

yapmakla yükümlüdür.

Gereken Nitelikler

Bu bölümde başarılı olabilmek için bilimsel çalışmayı sevmek esastır. Tıbbi biyolojik bilimler

iyi bir fen ve matematik bilgisine sahip, sabırlı ve başladığı işi tamamlayabilen araştırıcı ve

yaratıcı karakterdeki öğrencilerin özellikle seçebileceği bir programdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tıbbi biyolojik bilimler programını bitiren öğrenciye "Tıbbi Biyolog" unvanı verilir. Tıbbi

biyolog, kanun ve tüzüklerde biyologlar için tanınan bütün haklara sahiptir. İsteyenler, sağlık

bilimleri enstitüsü içinde istedikleri dalda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik

unvanlara sahip olur ve böylece tıbbın temel bilim dallarında öğretim üyeliği şansını

kazanmış olur. Arzu edenler, biyologların kabul edildikleri tıp dallarında ihtisas eğitimi

yaparak uzmanlaşabilirler. Örneğin, mikrobiyoloji dalında uzmanlaşarak özel bir bakteriyoloji

laboratuvarı kurabilirler.

Çalışma Alanları

Tıbbi biyolojik bilimler programı mezunları yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı

olarak çalışabilirler, klinik ve laboratuvarda yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölüm

mezunları hiçbir biçimde tedavi edici hekimlik yapamazlar. Ülkemizde giderek gelişmekte

olan ilaç ve gıda endüstrisi içinde yer alan deneme, geliştirme ve kalite-kontrol

laboratuvarlarını yönetmede tıbbi biyolojik bilimler bölümünü bitirenlere ihtiyaç duyulacaktır.


Diğer yazılar

Veterinerlik
Sevilay Tepe

Veterinerlik

  • 851 kez okundu
Seramik Sanatları
Sevilay Tepe

Seramik Sanatları

  • 760 kez okundu