Toprak Programı

Bülent Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Toprak Programı

Programın Amacı

Toprak programının amacı, toprak ve bitkinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek

miktarda ve kalitede ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılması ve

toprağın korunması konularında çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Toprak programında matematik, fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji gibi temel

dersler; tarımsal yapılar ve sulama, tarım makinelerı, tarla bitkileri gibi ortak derslerden

başka, toprak minerolojisi, toprak petrografisi, toprak mekaniği ve teknolojisi, toprak gene

sisi ve sınıflandırma, toprak kimyası ve Türkiye toprakları gibi alana özgü dersler

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ziraat mühendisliğinin toprak alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir

genel yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle botanik, kimya ve jeolojiye ilgili ve bu alanda

başarılı, araştırma ve inceleme merakına olan ve başkalarını ikna edebilme gücüne sahip

kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Toprak programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir.

Toprak alanında yetişen bir ziraat mühendisi toprağın ve bitkinin yapı ve niteliklerini inceler;

topraktan en yüksek verimi almak için toprağa kazandırılması gereken nitelikleri, toprağın

korunması için alınması gereken önlemleri araştırır, bu konuda üreticileri aydınlatır.

Çalışma Alanları

Toprak konusunda yetişmiş ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına

bağlı kuruluşlarda, DSİ, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, TMO, Ziraat Bankası gibi

kurumlarda, Antbirlik, Çukobirlik, Tariş gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

Diğer yazılar

Sümeroloji
Yakup Tepe

Sümeroloji

  • 723 kez okundu