Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Bülent Yıldız tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Programın Amacı

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak,

müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel,

lokanta vb. turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programında ilk yılda temel matematik, hukuk, ekonomi,

istatistik, muhasebe dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda Türkçe, turizm işletmeleri ve

yönetimi, pazarlama, konaklama tesisleri ve muhasebesi, personel yönetimi, turizm

pazarlaması, iş hukuku, Türkiye'nin turizm coğrafyası, halkla ilişkiler ve yabancı dil gibi

zorunlu derslerin yanında, ikinci bir yabancı dilin de yer aldığı seçmeli dersler verilmektedir.

Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Gereken Nitelikler

Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli

insanlar olmaları gerekir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, müşterilerle etkileşimi sürekli olan

bir meslek için çok önemlidir. Kendine güvenen, güçlükler karşısında şaşırmayan, çabuk ve

doğru karar verebilen, sabır, nezaket ve anlayış vb. özelliklere sahip insanlar bu meslekte

başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programı bitirenler "Turizm Yöneticisi" olarak, çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev

alırlar. Bu görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi unvanı

ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi

geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri

için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın

ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer

vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere

çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur.

Otel, motel, lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinde

(resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım-satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve

bunların çalışmalarını denetler; müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti

saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip,

giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir.

Çalışma Alanları

Turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar.

Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol

açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır.

Yurtiçinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle

yurtdışından birçok insan gezip görme amacı ile ülkemize gelmektedir. Turist sayısındaki bu

hızlı artış ülkemizde çok sayıda otel ve motel yapılmasına yol açmış, otelcilik de kendine

özgü eğitimi olan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki

gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetişmiş kimselerin iş bulma sorunu olmayacağı

söylenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak

vermektedir.


Diğer yazılar