Tütün Eksperliği

Sevilay Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Tütün Eksperliği

Programın Amacı

Tütün eksperliği programının amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelinceye

kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek

ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tütün eksperliği yüksekokulunda eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde matematik, kimya, biyoloji

(özellikle botanik) alanında temel bilim dersleri, toprak bilgisi, gübreleme tekniği gibi tütün tarımı ile

ilgili dersler, muhasebe sevk ve idare gibi işletmecilik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve

uygulamalı olarak verilir.

Gereken Nitelikler

Tütün eksperliği programında, okumak isteyen bir kimsenin hem tarımsal hem de endüstriyel üretim

faaliyetlerinden hoşlanması, temel bilimler yanında sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi sosyal bilimlere

ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin

düşüncelerini başkalarına aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne de sahip

olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tütün eksperliği programını bitirenlere "Tütün Endüstri Mühendisi" unvanı verilir. Tütün endüstri

mühendisleri iyi kalite tütünün üretimi konusunda üreticiye yol gösterirler, üretilen tütünün öngörülen

standartlara uygun olup olmadığını saptar ve bağlı oldukları kurum adına tütün alımı işlemini

yürütürler.

Tütün endüstri mühendisi, kaliteli tütün üretimi ve tütün yapraklarını tüketicinin beğenisini kazanacak

kalitede sigara, pipo, puro, enfiye veya çiğneme tütünü haline gelinceye kadar geçirdiği tüm

aşamalarda bilimsel yöntemlerin uygulanması, bu yöntemlerin geliştirilmesi, ürünün depolanması ve

pazarlanması alanında çalışır, iyi kalite tütün üretimi konusunda üreticileri aydınlatır. Görüldüğü gibi,

tütün endüstri mühendisi hem tütün eksperi hem de tütün endüstrisini yöneten bir işletmeci gibi

çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Tütün endüstri mühendislerinin başlıca çalışma alanı Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardır.


Diğer yazılar

Türk Halk Bilimi
Bülent Yıldız

Türk Halk Bilimi

  • 771 kez okundu
Tesisat Öğretmenliği
Sevilay Tepe

Tesisat Öğretmenliği

  • 700 kez okundu