Uçak Mühendisliği

Sevilay Tepe tarafından 01 Nisan 2015'de yazıldı.
Uçak Mühendisliği

Programın Amacı

Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve

inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi

konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik);

sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği,

bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-

malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir.

Öğrenciler THY'de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir

genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu

alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla

işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Havacılık veya Uçak Mühendisi"

unvanı verilir.

Havacılık/uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar;

uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik

olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı

hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar,

uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen

kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara

bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında

görev alır. Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım

mühendisliği görevlerini de yürütür.

Çalışma Alanları

Havacılık/uçak mühendisleri, ülkemizde THY'de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım

üstlerinde, TUSAŞ'ta, MKE'de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak

çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri

sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak

mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak

artmaktadır.


Diğer yazılar

Nakış Öğretmenliği
Bülent Yıldız

Nakış Öğretmenliği

  • 1503 kez okundu
Sır
Nigar Yıldız

Sır

  • 891 kez okundu