Uluslararası İlişkiler

Yakup Tepe tarafından 30 Mart 2015'de yazıldı.
Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler,

sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye'nin bu sistem

içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Uluslararası ilişkiler programında uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku,

siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, tarih,

sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dili iyi bilen,

insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir. Bu bölümde diplomasi alanına uzman

yetiştirildiği düşünülürse, bu mesleğin üyesi olacak bir kimse için, temsil niteliğine ve genel

kültüre sahip olma ve insan ilişkilerinde başarılı olma, aranan en önemli niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması

alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup

kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü

ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler.

Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri

yapabilirler. Yerel ve uluslar arası bankalarda ticari işlemler yürütürler.

Çalışma Alanları

Üniversitelerin bu bölümlerini bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En

önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük

Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli

kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.


Diğer yazılar

Şehir ve Bölge Planlama
Bülent Yıldız

Şehir ve Bölge Planlama

  • 895 kez okundu